Wat moet u aantonen?

Om deel te kunnen nemen aan de registratielijst moet u kunnen aantonen dat:

  1. u binnen de organisatie de gezamenlijke definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens minderjarigen hanteert. In de model gedragscode is deze omschrijving opgenomen. www.inveiligehanden.nl/aandeslag (Materialen bij stap 3: Model gedragscode).
  2. u de gedragscode onder de aandacht brengt van alle (vrijwillige) medewerkers. Bijvoorbeeld door alle medewerkers voor ontvangst te laten tekenen of de gedragscode op te nemen in de (vrijwilligers) overeenkomst.
  3. een meldprotocol van seksueel grensoverschrijdend gedrag is ingevoerd. Een voorbeeld vindt u bij www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl/incident-melden.
  4. het sanctiebeleid en de verplichte uitvoering en handhaving hiervan is vastgesteld door het hoogste besluitvormende orgaan binnen de organisatie.
  5. de toepassing van de gedragscode en het tuchtrecht is vastgelegd in de statuten en/of het huishoudelijk reglement of in een bestuursbesluit. 
  6. eigen tuchtrecht voldoet aan de blauwdruk tuchtrecht vrijwilligerswerk.

 

Aanmeldformulier

Meld u hier aan voor de registratielijst seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen in het vrijwilligerswerk.