Incident melden

Wie kan een incident melden?

Via de organisatie

Bij voorkeur melden slachtoffers of getuigen zich bij het bestuur of een daarvoor aangewezen persoon bij de eigen organisatie. Bij de stichting aangesloten organisaties hebben allemaal een meldprotocol. De organisatie meldt het incident dan aan bij de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

Als individu

Als er iets is waardoor een incident niet gemeld kan worden bij de eigen vrijwilligersorganisatie, kunnen personen zelf melding doen bij de tuchtcommissie. Dat kan een minderjarig slachtoffer of zijn vertegenwoordiger zijn, maar ook getuigen zoals een vrijwilliger, medewerker of andere omstander. 

Meld een incident aan

Om een incident te melden, downloadt u hier het Word-formulier Incident Aanmelden. U kunt ook het formulier in pdf downloaden. Vul dit in en stuur het ondertekend op naar:

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

Stel de stichting op de hoogte van uw verzending door het ingevulde formulier ook te mailen naar secretariaat tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl.

Na aanmelding

Na melding krijgt de melder bericht van ontvangst en een overzicht van de procedure. Niet elke melding zal tot een tuchtzaak leiden. De tuchtcommissie kan ook besluiten dat eerst andere middelen, zoals mediatie, ingezet moeten worden om tot een oplossing te komen.

Bij aanvang van een tuchtrechtzaak wordt het van toepassing zijnde richttarief voor de zaakkosten bij de desbetreffende aangesloten organisatie als voorschotbedrag in rekening gebracht.

Dit richttarief is € 3.300 voor een tuchtzaak in eerste aanleg, € 4.000 voor een tuchtzaak in eerste aanleg waarbij een onderzoek moet worden verricht en € 2.000 voor een tuchtzaak in hoger beroep.

Na afronding van de tuchtrechtzaak worden de daadwerkelijk gemaakte zaakkosten in rekening gebracht, met verrekening van het door de desbetreffende organisatie betaalde voorschotbedrag.