Kosten

De kosten voor deelname aan Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk en de registratielijst worden apart berekend. Dat is omdat organisaties die zelf hun tuchtrecht organiseren alleen betalen om aan de registratielijst deel te nemen.

De kosten voor een tuchtzaak verschillen per zaak. Wanneer er extra onderzoek nodig is of wanneer een beroep aangetekend wordt tegen de uitspraak van de tuchtcommissie zullen de kosten hoger zijn. De kosten voor een tuchtzaak worden bij de organisatie die deze aanbrengt in rekening gebracht.

Kosten blijven beperkt

Vereniging NOV en Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk proberen de drempel voor deelname aan de registratielijst en tuchtrecht zo laag mogelijk te houden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers. De leden van de auditcommissie en de tuchtcommissies doen dit vrijwillig. De kosten die gemaakt worden zijn voor de digitale beveiligde omgeving van de registratielijst en voor de administratie en veilige opslag van de tuchtrechtelijke dossiers, secretariële en procesmatige ondersteuning, de huur van ruimten voor zittingen, deelnemersadministratie en reiskosten van leden van de tuchtrechtcommissies en auditcommissie.

Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten

Door de lagere drempel zullen meer organisaties meedoen waardoor de kosten om deel te nemen lager worden. De berekening van de kosten in de onderstaande tabellen zijn gebaseerd op basis van een kleine groep koplopers.

Hoe berekent u de kosten voor deelname?

Bij de berekening van de deelnemersbijdragen telt het aantal (vrijwillige) medewerkers die contact hebben met minderjarigen binnen de organisatie. Vrijwilligersorganisaties geven dit aantal zelf door. Er zijn vaste bedragen voor organisaties tot 10 en vanaf 10 tot en met 25 (vrijwillige) medewerkers. Voor organisaties vanaf 25 (vrijwillige) medewerkers gelden bedragen per (vrijwillige) medewerker tot een maximumbedrag. In de onderstaande tabellen wordt een indicatie gegeven van de deelnemers bijdragen van een kleine groep koplopers wanneer deze zich aansluiten bij de registratielijst.

Kosten voor leden NOV

Tot en met 10 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 20,50

Kosten deelname tuchtrecht

€ 11,00

Totaal

€ 31,50

 

Tot en met 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 51,25

Kosten deelname tuchtrecht

€ 27,50

Totaal

€ 78,75

 

Groter dan 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten per (vrijwillige) medewerker

Maximumbedrag

Kosten deelname registratielijst

€ 2,05

€ 10.250,00

Kosten deelname tuchtrecht

€ 1,10

€ 5.500,00

Totaal

€ 3,15

€ 15.750,00

 

Kosten voor niet-leden NOV

Tot en met 10 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 24,60

Kosten deelname tuchtrecht

€ 13,20

Totaal

€ 37,80

 

Tot en met 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 61,50

Kosten deelname tuchtrecht

€ 33,00

Totaal

€ 94,50

 

Groter dan 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten per (vrijwillige) medewerker

Maximumbedrag

Kosten deelname registratielijst

€ 2,46

€ 13.300,00

Kosten deelname tuchtrecht

€ 1,32

€ 6.600,00

Totaal

€ 3,78

€ 18.900,00