Profiel Bart Sprangers

Volledige naam

Mr. (Bart) Willem Johannes Marinus Sprangers

Functie in het bestuur

Voorzitter per 18 maart 2013

Huidige functie

Senior Jurist Ondernemingsrecht BDO

Huidige nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Steunpunt KinderVakanties
  • Lid Raad van Advies Stichting VakantieKind