Profiel Ronald Zoutendijk

Volledige naam en titels

Ronald A. Zoutendijk MBA MSW

RonaldZ

Functie in het bestuur

Penningmeester per 18 maart 2013

Huidige functie

Voorzitter Raad van Bestuur Siriz, Amersfoort

Huidige nevenfuncties

  • Vicevoorzitter bestuur CDA Wassenaar, Wassenaar

  • Lid Raad van Toezicht Tympaan Instituut, ’s-Gravenhage

  • Penningmeester Stichting Platform Zorg voor Leven, Veenendaal

  • Penningmeester Stichting Tienermoederfonds Nederland, Maarn

  • Lid deskundigentafel Transitie Autoriteit Jeugd, ’s-Gravenhage

  • Lid klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Almere