Ontstaan

De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk is opgericht op 18 maart 2013 en is onderdeel van In veilige handen (www.inveiligehanden.nl). De stichting is een van de maatregelen die de vrijwilligerssector neemt om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen in het vrijwilligerswerk te voorkomen.

Reden voor oprichting

Om te voorkomen dat een pleger die is weggestuurd bij de ene organisatie weer aan de slag gaat bij een andere organisatie, heeft de vrijwilligerssector zich uitgesproken voor een registratielijst. Op deze lijst worden alleen mensen opgenomen die volgens een vastgestelde tuchtprocedure zijn veroordeeld. Tuchtrecht is voor de meeste vrijwilligersorganisaties moeilijk zelf te organiseren. Daarom is overgegaan tot het instellen van een landelijk tuchtcollege.