Tuchtrechtspraak

De tuchtcommissie beoordeelt klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers jegens minderjarigen voor deelnemende vrijwilligersorganisaties en doet vervolgens een uitspraak. Uitspraken resulteren in een registratie op de registratielijst. Het tuchtreglement voorziet ook in een commissie van beroep. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie is beroep mogelijk, zowel door veroordeelden als slachtoffers. De uitspraak van de commissie van beroep leidt tot registratie.

Tuchtreglement

In het tuchtrechtreglement staat de procedure voor de tuchtrechtspraak beschreven. U kunt het tuchtreglement hier downloaden.