Vereniging NOV

Met In veilige handen willen Vereniging NOV (www.nov.nl) en haar leden werken aan veilig vrijwilligerswerk. Daarbij hoort een door de sector zelf gedragen systeem waarbij kwaadwillenden (in eerste instantie jegens minderjarigen) uitgesloten kunnen worden van deelname aan het vrijwilligerswerk. Hiervoor beheert Vereniging NOV het register tuchtrechtelijke uitspraken voor het vrijwilligerswerk (de registratielijst). NOV huisvest ook de auditcommissie, die beoordeelt of vrijwilligersorganisaties voldoen aan de voorwaarden tot deelname aan het tuchrecht.

Vereniging NOV wil garanderen dat er onafhankelijke tuchtrechtspraak plaatsvindt en heeft dit daarom ondergebracht bij een onafhankelijke stichting.